หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหนองเบน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองเบน
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 
   
HOT NEWS
เทศบาลตำบลหนองเบน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ยินดีให้บริการค่ะ : รับเรื่องร้องเรียน 056-296-095 ค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
นายเชลงศักดิ์ อนวัช
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเบน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองเบน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
สังคมเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา
 
   
  พันธกิจ
 
  1. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
    การแก้ไขปัญหาความยากจน
  2. ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
    พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
  3. ด้านการพัฒนาทุนทางสังคม
    การสาธารณสุข และประกันสุขภาพถ้วนหน้า
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    การส่งเสริมวัฒนธรรม และนันทนาการ
    การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดเวทีประชาคม และส่งเสริมการใช้เวที ประชาคมในการแก้ไขปัญหาชุมชน
  4. ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
    การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี
    การสร้างสังคมน่าอยู่
    การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
   
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
  ส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้ระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
  ส่งเสริมศาสนา สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
  การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
  การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดส้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  เสริมการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์ : 056-296-095 โทรสาร : 056-296-095
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองเบน
จำนวนผู้เข้าชม 17,397,223 เริ่มนับ 22 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-296-095
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10