ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลหนองเบน พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนนภายในตำบล ( 2 )
33.33%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 1 )
16.67%
น้ำประปา ( 1 )
16.67%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 2 )
33.33%