หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

พักผ่อนบึงบอระเพ็ด

พระจุฬามณีเจดีย์ วัดคีรีวงค์

สวนสาธารณะของจังหวัดนครสวรรค์

งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประจำปี

เมืองสี่แคว ต้นกำเนิกแม่น้ำเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  พื้นที่เทศบาลตำบลหนองเบน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย รองลงมาเป็นพื้นที่การพาณิชยกรรม และพื้นที่
เกษตรกรรม ตามลำดับ
 
ภูมิอากาศ
  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วง เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง
 
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากร จำนวน 2,982 คน
แยกเป็น
 
ชาย 1,355 คน คิดเป็นร้อยละ 45.44
 
หญิง 1,627 คน คิดเป็นร้อยละ 54.56
 
จำนวนครัวเรือน1,483 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,662.50 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
เทศบาลตำบลหนองเบน เป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อปี
พ.ศ.2499 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอน
ที่ 99 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2499
 
และโดยผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ได้ยกฐานะสุขาภิบาลหนองเบน เป็นเทศบาลตำบลหนองเบน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนครสวรรค์
 
ที่ตั้ง
 
เทศบาลตำบลหนองเบน ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) อยู่ทิศเหนือห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 18 กิโลเมตร มีเขตพื้นที่ทั้งสิ้น 1.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 700 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนชุมชน ในเขตการปกครองแบ่งเป็น 4 ชุมชน ได้แก่
 
ที่ ชื่อชุมชน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 เตาปูน 504 590 1,094 403  
2 สามัคคีปี 2000 370 404 774 494
  3 หลังตลาดสด 305 388 693 328  
4 หลังโรงสีไฟร่วมเสริมกิจ 176 245 421 258
  รวมทั้งสิ้น   1,355 1,627 2,982 1,483
 
** ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลหนองเบน **
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขดพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
1. ด้านสมุนไพร คือ การทำลูกประคบ
2. ด้านอาหาร คือ การทำขนมจีน การทำข้าวหลาม
กระยาสารท ขนมไทย
3. ด้านหัตถกรรม คือ การจักสาน
ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษากลาง
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร.056-296-095
เทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร : 056-296-095
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองเบน
จำนวนผู้เข้าชม 1,805,723 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10