หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]



ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]



จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]



ซื้อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]



ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]



ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]



จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง หมายะเลขทะเบียน 82-3814 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]



ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]



ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]



ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เวขภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10